KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru prireditve DNEVI DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ 29. državno razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

 

Razpis za sodelovanje na 29. državni razstavi in ocenjevanju

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU 2018

 

Razstava bo potekala od 18. do 20. maja 2018 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost in znaki kakovosti.

Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, kisi, sokovi in nektarji, žgane pijače, suho sadje, vina, sadjevci, domače marmelade in džemi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi konzervirani pridelki, med ter čaji

Razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2018 so objavljeni na spletni strani: www.kgz-ptuj.si  aliwww.dobroteslovenskihkmetij.si

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj.

Vsi, ki želite sodelovati na razstavi, se javite na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec - svetovalka elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije.

Zadnji rok za prijavo je petek, 16. februar 2018 do 15.00 ure.

Prispevek - kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 30,00 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25,00 evrov.

Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek uporaben, čas in način priprave (klobase za kuhanje in čaji). Kmetije, ki svoje izdelke deklarirajo kot ekološke, morajo priložiti fotokopijo veljavnega certifikata za posamezen izdelek.

VZORCI, KI BODO PREREZANI, V PREMAJHNIH KOLIČINAH ALI PREPOZNO DOSTAVLJENI, NE BODO OCENJENI!

Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje izdelke v času razstave na Ptuju, da to sporočijo pristojni svetovalki - svetovalcu za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Vsem tistim, ki bodo sodelovali na razstavi Dobrote slovenskih kmetij in ki tržijo svoje izdelke, bo v katalogu, ki izide ob razstavi, dana možnost objave podrobnejših podatkov o kmetiji.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah - svetovalcih za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda ali na spletni strani: www.kgz-ptuj.si ali  www.dobroteslovenskihkmetij.si .

 

Organizatorji 29. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2018

 

Letak: Prevzem dokumenta