Zgodovina

1990

Na pobudo Turističnega društva Ptuj in ob sodelovanju Občine Ptuj, Republiške uprave za pospeševanje kmetijstva in Kmetijske svetovalne službe Ptuj je organizirana prva razstava Dobrote slovenskih kmetij.
Sedem kmetijsko gospodinjskih svetovalk pod vodstvom Milene Kulovec je za ocenjevanje zbralo 97 (183??) krušnih, mesnih in mlečnih izdelkov. Od samega začetka je velik del aktivnosti nosila tudi Ptujčanka Terezija Meško.
Razstava izdelkov je bila 29. junija 1990 na Ptuju, podelitev priznanj pa v Dvorani Union v Ljubljani

1991

Število svetovalk za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji naraste na 49 in posledica njihovega dela je kar 509 izdelkov.
Zaradi ugodnejših temperatur je termin razstave premaknjen na prvo nedeljo po Veliki noči.
Razstava je bila na Ptuju, podelitev priznanj pa v Gornji Radgoni.
Prvič so bili podeljeni kipci kakovosti (danes znak kakovosti) in sicer za dobrote z dvakrat osvojenim zlatim priznanjem.

1992 do 2004

Število ocenjenih dobrot se iz leta v leto veča.
Narašča tudi število skupin izdelkov, do današnjih 13 - 1997 so v ocenjevanje vključena domača žganja, kisi in olja, v
1998 sta vključena vino in suho sadje, v 2002 sokovi in sadna vina, v 2003 marmelade, v 2004 še kompoti

Vsako leto je bilo podeljenih vedno več priznanj, med katerimi je delež zlatih hitro naraščal. Posledica tega je tudi vedno več podeljenih kipcev (znakov) kakovosti.
Neocenjenih izdelkov je bilo vedno manj, kar pomeni, da so kmetije kvaliteti posvečale vedno več pozornosti.
V letih 2002, 2003 in 2004 je bila velika pozornost namenjena ustrezni embalaži, ki ima pomembno vlogo pri uspešnosti prodaje.

2004

Po vstopu Slovenije v EU se je odprla možnost registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Spodbujanje razvoja le-teh je postalo ena od ključnih nalog izvajalcev celotnega projekta.

Razstava se je z enega dneva podaljšala na štiri dni, vključenih je bilo vedno več obrazstavnih dogodkov, kot so posveti, okrogle mize, predstavitve, razstave, likovni natečaji, sodelovanje biotehničnih šol…

Za še boljše spoznavanje slovenskega podeželja in njegovih dobrot, posebnosti in zanimivosti je za vsako razstavo izbrana ena od slovenskih pokrajin, ki ji je posvečena posebna pozornost.

Kot poseben spomin na razstavo so obiskovalci prva leta poleg vstopnic prejeli ličen lesen spominek iz nosilne pokrajine.

2005

Nagrajenih in razstavljenih je bilo že 75% ocenjenih dobrot.
Najvišje priznanje – znak kakovosti je bilo podeljenih že za 32 dobrot, ki so tri leta zapored dosegla zlato priznanje.

2007

Tiskati se začnejo posebne razglednice, ki predstavljajo značilne tradicionalne jedi posameznih pokrajin – v sliki in z receptom. Skozi leta je nastala izjemna zbirka razglednic, ki brez dodatnih komentarjev predstavlja bogato in raznovrstno tradicionalno slovensko kulinariko.

Razstavni katalogi so postajali vedno bolj pregledni in bogatejši s pomembnimi informacijami tudi za kupce.

Posebna pozornost se namenja promociji razstave in ocenjenih dobrot. V ta namen so izdani letaki v štirih jezikih, plakati, objavljeni članki, prispevki, posneti spoti, izvedene številne prireditve.

Organizirane so številne promocijsko – prodajne predstavitve projekta in izdelkov z znakom Dobrote slovenskih kmetij, mesečno v Mercator centrih po Sloveniji, na lokalnih tržnicah ter z odmevnimi samostojnimi tržnicami pod skupnim naslovom Podeželje v mestu.

2014

Organizirana je jubilejna 25. Razstava Dobrote slovenskih kmetij. Nosilec izvedbe je – kot vsa leta od samega začetka – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.
Več kot 600 kmetij iz Slovenije in zamejstva je v ocenjevanje v trinajstih skupinah dalo 1.230 dobrot.
Podeljenih je bilo 196 bronastih, 319 srebrnih in kar 582 zlatih priznanj, najboljšim v zadnjih treh letih pa 87 znakov kakovosti.
Med spremljajočimi dogodki je posebno pozornost pritegnila razstava Slovenski kruh iz domovine in zamejstva.

Dobrote slovenskih kmetij postajajo uveljavljena blagovna znamka. Znak kakovosti na izdelku je splošno prepoznano jamstvo za vrhunsko kvaliteto.

Po petindvajsetih letih je po evidenci organizatorjev z znakom Dobrote slovenskih kmetij označenih že več kot 80.000 izdelkov.