OSNOVNI PRAVILNIK

O OCENJEVANJU ŽIVILSKIH IZDELKOV
NA 26. DRŽAVNI RAZSTAVI »DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ« NA PTUJU

 

Splošne dolobe

1. len

S ciljem vzpodbujanja napredka izdelovanja, doseganja veje produktivnosti in boljše kakovosti živilskih proizvodov slovenskih kmetij, organizacijski odbor 26. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizirajo:

 • KGZS - Zavod Ptuj
 • Mestna obina Ptuj
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z
 • KGZS – Zavodi: Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Celje, Maribor in Murska Sobota
 • ob podpori ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) razpisuje ocenjevanja in podeljuje priznanja izdelovalcem za kakovostne izdelke v okviru 26. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.

 

Dobrote slovenskih kmetij je državna razstava v sklopu katere so organizirana državna ocenjevanja razpisanih izdelkov - v nadaljevanju razstava Dobrote slovenskih kmetij

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP.

Podeljena priznanja in znaki kakovosti kot najvišje možno priznanje za doseženo kakovost izdelka pripomorejo k boljšemu trženju in prepoznavnosti izdelkov.

2. len

S tem pravilnikom se doloajo:

 1. a)  pogoji za ocenjevanja posameznih vrst izdelkov
 2. b)  nain imenovanja ocenjevalnih komisij;
 3. c)  splošne dolobe o ocenjevanju posameznih vrst živilskih izdelkov in skupin;
 4. d)  nain dela ocenjevalnih komisij in splošni kriteriji za ocenjevanje;
 5. e)  nain objavljanja rezultatov ocenjevalnih komisij;
 6. f)  vrste in podeljevanje priznanj;
 7. g)  pritožbe in postopek reševanja;
 8. h)  oznaevanje nagrajenih izdelkov. 

 

3. len

Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij se ocenjujejo naslednji izdelki:

 • izdelki iz žit (kruh, potice, pecivo),
 • mleni izdelki,
 • mesni izdelki,
 • izdelki iz sadja (suho sadje, sok in nektar, domae marmelade, džemi, sadjevci, kisi, kompoti),
 • konzervirana zelenjava in drugi konzervirani pridelki,
 • žgane pijae (žganje, likerji),
 • vino,
 • olje.

 

4. len

Pravilnike o ocenjevanju posameznih vrst ali skupin izdelkov (v nadaljevanju: Posebni pravilnik) sprejema Organizacijski odbor razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, v skladu s tem pravilnikom.

 

Ocenjevalne komisije

5. len

lani ocenjevalnih komisij so strokovno usposobljene osebe za senzorino ocenjevanje z opravljenim preizkusom za ocenjevalca.

6. len
Ocenjevalne komisije izvajajo ocenjevanja na na
in, ki je doloen s tem pravilnikom in posebnimi pravilniki za posamezno skupino ali vrsto izdelkov.

7. len

Ocenjevalne komisije in predsednike komisij imenuje Organizacijski odbor razstave Dobrote slovenskih kmetij.

 

Organizacijski odbor

8. len

Organizacijski odbor:

 • imenuje ocenjevalne komisije;
 • rešuje in odloa o pritožbah glede odloitev ocenjevalnih komisij;
 • skrbi za evidenco, arhiviranje in objavo rezultatov ocenjevanj;
 • organizira podelitev priznanj in nagrad;
 • imenuje komisijo za pritožbe, ki jo sestavljajo najmanj trije lani.

 

Prijava izdelkov za ocenjevanje

9. len

Izdelovalci so dolžni svoje izdelke prijaviti na ocenjevanje v roku in na nain, ki je doloen v javnem razpisu za sodelovanje na razstavi in ocenjevanju »Dobrote slovenskih kmetij«. Prijavljeni vzorci, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem niso oprošeni plaila kotizacije.

 

Dostava izdelkov za ocenjevanje in razstavo

10. len

Izdelovalci so dolžni svoje izdelke dostaviti za ocenjevanje in razstavo v roku in na nain, ki je doloen v razpisu za sodelovanje na razstavi in ocenjevanju » Dobrote slovenskih kmetij«.

Stroški dostave izdelkov so v breme lastnika. Izdelki se po ocenjevanju ne vraajo.

11. len

(1) Vsak posamezni izdelek za ocenjevanje mora biti oznaen z naslednjimi podatki:

 • ime, priimek in naslov izdelovalca in je doloena s strani organizatorja,
 • ime izdelka,
 • koliino poslanega vzorca,
 • sestavine,
 • dodatke,
 • trajanje uporabnosti izdelka,
 • datum izdelave.

 

(2) Vsak posamezni izdelek za razstavo mora biti v primerni embalaži in oznaen z najmanj naslednjimi podatki:

 • ime, priimek in naslov izdelovalca
 • ime izdelka.

 

 

12. len
Proizvajalec izdelka svobodno izbira embalažo in na
in transporta.

13. len
V primeru, da so za zagotavljanje ohranjanja kakovosti izdelka potrebni posebni pogoji

(skladišenja in ravnanja), je izdelovalec dolžan o tem obvestiti organizatorja ocenjevanja.

14. len

Organizator ocenjevanja je dolžan izdelke ustrezno skladišiti do ocenjevanja.

 

Ocenjevanje izdelkov

15. len

Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko tudi iz lokalnega obmoja. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj.

Izdelki se ocenjujejo v skladu z dolobami tega pravilnika in posebnih pravilnikov.

16. len

Posebni pravilniki posebej doloajo:

 1. Vrsto, skupino in posamezne izdelke, ki se ocenjujejo.

 2. Osnovno kakovost izdelka.

 3. Pogoje, pod katerimi se posamezni izdelki ocenjujejo in nain ravnanja z izdelki.

 4. Nain ugotavljanja kakovosti izdelkov in tokovanje.

 5. Pogoje za pridobitev priznanj.

 6. Posebne pogoje za posamezno vrsto izdelkov.

  17. len

lani komisij in organizator so dolžni ohraniti anonimnost rezultatov ocenjevanj do javne

objave.

18. len
Komisija med svojim delom vodi zapisnik o ocenitvi izdelka, ki ga podpišejo vsi
lani

komisije oz. predsednik komisije.

19. len

Po zakljuku ocenjevanja, ki mora potekati v skladu s tem pravilnikom in posebnimi pravilniki, je komisija dolžna predati ocenjevalne liste in ostanke vzorcev izdelkov ter zakljuno poroilo organizatorju ocenjevanja.

 

Pritožbe

20. len

Izdelovalci se lahko na oceno komisije pritožijo komisiji za pritožbe, ki jo imenuje organizacijski odbor. Rok za oddajo pritožbe je 3 dni po javni podelitvi priznanj. Pisna pritožba mora vsebovati dokumentirane razloge, na osnovi katerih se spodbija ocena komisije. Vse ostale pritožbe se zavržejo kot neutemeljene.

Komisija za pritožbe mora rešiti pritožbo najkasneje v 30 dneh od prejema.

 

Objavljanje rezultatov


21. len
Organizator javno objavi dobitnike priznanj v katalogu, na spletni strani in podeli priznanja na

javni prireditvi.

Priznanja


22. člen
Za izdelke, ki so ocenjeni, se lahko v skladu z doseženimi rezultati podelijo naslednja priznanja:

 • znak kakovosti,
 • zlato priznanje,
 • srebrno priznanje,
 • bronasto priznanje.

Za trikrat zaporedoma osvojeno zlato priznanje za enak izdelek se podeli znak kakovosti.

 • 23. len
  S posebnimi pravilniki so dolo
  eni kriteriji za doseganje priznanj.

   

 • Oznaevanje nagrajenih izdelkov

  24. len

  Nagrajeni izdelki se lahko oznaujejo z zašitenim znakom Dobrote slovenskih kmetij v barvi doseženega priznanja v skladu z doseženim rezultatom za posamezni izdelek, ter v skladu s pravilnikom o oznaevanju nagrajenih izdelkov.

   

 • Konne dolobe

  25. len

  Od pravil navedenih v tem Pravilniku se lahko odstopa samo v primeru višje sile, kar lahko odloi samo Organizacijski odbor razstave »Dobrote slovenskih kmetij«.

26. len

Pravilnik velja od meseca januarja 2015 naprej.

 

Organizacijski odbor:
26. državne razstave »Dobrote slovenskih kmetij«

 

Povezava do pravilnika (PDF)

 

 

Aktualno

Maj 17, 2019

Rezultati ocenjevanj - Dobrote slovenskih kmetij 2019

Ocenjevanje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij je zaključeno. Znani so rezultati v vseh kategorijah. Znani so dobitniki znaka kakovosti. Vabljeni na Ptuj, mesto stoterih dobrot!
Maj 09, 2019

Vabljeni na 30. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Letošnja prireditev Dobrote slovenskih kmetij, je jubilejna 30, ki poteka pod časnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandre Pivecin bo od 17. maja, do nedelje, 19. maja 2019 v minoritskem samostanu…

Program na 30. državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij

Maj 09, 2019
Program letošnje prireditve Dobrote slovenskih kmetij, ki poteka pod časnim…

Teden gibanic - Dobrotam slovenskih kmetij se s tednom gibanic pridružujejo Ptujski gostinci

Maj 09, 2019
Teden gibanic je sladka uvertira v Dobrote slovenskih kmetij in odlična priložnost, da…

30. državna razstav Dobrote slovenskih kmetij

Jan 29, 2019
Letošnja prireditev Dobrote slovenskih kmetij, je jubilejna 30. in bo potekala od petka,…

Razpis za sodelovanje na 30. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2019

Jan 29, 2019
KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju…

Utrinki iz prireditve Dobrote slovenskih kmetij 2018

Maj 23, 2018
Prireditev Dobrote Slovenskih kmetij 2018 je bila uspešno odprta. Spremlja jo lepo vreme,…

Vabljeni na 29. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij,

Maj 12, 2018
ki poteka pod častnim pokroviteljstvom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano…

Prihajajoči dogodki

No events